Make your own free website on Tripod.com

TEKANAN DALAM BENDALIR BERGERAK

 

Pengenalan 

Prinsip Bernoulli

Eksperimen

Aplikasi

 

Dalam tiub tidak seragam, didapati turus cecair bahagian sempit adalah paling rendah. 

Disebabkan aliran cecair adalah seragam dari bahagian X ke Y, maka laju cecair adalah paling tinggi di bahagian paling sempit.

Menurut Prinsip Bernoulli, halaju yang paling tinggi akan menghasilkan kawasan bertekanan paking rendah. Maka, turus cecair di B paling rendah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

next...

Text Box:  
 
Text Box: