Make your own free website on Tripod.com

TEKANAN DALAM BENDALIR BERGERAK

 

Pengenalan 

Prinsip Bernoulli

Eksperimen

Aplikasi

 

Eksperimen-eksperimen berikut menunjukkan Prinsip Bernoulli.

bullet

meniup kertas di bahagian tengah

bullet

melalukan air dengan seragam di dalam tiub venturi

bullet

bola pingpong terapung di dalam corong turas

 

 

 

 

 

 

 

 

next...