Make your own free website on Tripod.com

TEKANAN DALAM BENDALIR BERGERAK

 

Pengenalan 

Prinsip Bernoulli

Eksperimen

Aplikasi

 

 

Tekanan suatu bendalir yang bergerak berubah

 mengikut kelajuan bendalir tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

next....