Make your own free website on Tripod.com

TEKANAN DALAM BENDALIR BERGERAK

 

Pengenalan 

Prinsip Bernoulli

Eksperimen

Aplikasi

 

Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa kawasan bendalir yang bergerak dengan halaju tinggi

akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah.

next...